2018 KIA Rio / Rio Hatchback - Návod k obsluze (in Czech) (608 pages)

Model: 2018 KIA Rio / Rio Hatchback
File size: 76.02 MB
Pages: 608 pagesStáhněte si manuál Návod k obsluze

Manuální Popis
Stisknutím tlačítka vnějších klik předních dveří nebo pátých dveří, se všemi dveřmi (a páté dveře) zavřenými a uzamčenými, odemknete všechny dveře (a páté dveře). Výstražné kontrolky dvakrát zablikají a indikují tak, že všechny dveře (a páté dveře) jsou odemčené. Toto tlačítko funguje, jen když je smart klíč ve vzdálenosti 0,7~1 m od vnější kliky dveří.

Pokud je smart klíč ve vzdálenosti 0,7~1 m od vnější kliky předních dveří, mohou dveře otevřít i osoby, které smart klíč nemají. Při stisknutí tohoto tlačítka se dveře opět automaticky zamknou, pokud je do 30 sekund neotevřete. Pokud jste s chytrým klíčem ve vzdálenosti 0,7 ~ 1 m od vnějšího madla zadních dveří, zadní dveře se po stisknutí spínače madla odemknou a otevřou.

Dvě bliknutí výstražných světel oznámí, že zadní dveře jsou odemknuty. Rovněž, pokud dojde k otevření dveří, po jejich zavření se automaticky zamknou. Startování: Můžete nastartovat motor, aniž byste vložili klíč do zapalování.