2014 KIA Cee'd - Užívateľská príručka (in Slovak) (613 pages)

Model: 2014 KIA Cee'd
File size: 36.24 MB
Pages: 613 pagesStiahnite si manuál Užívateľská príručka

Manuálny Popis
V opačnom alebo ležať na sklopených posunúť dopredu a dozadu, aby ste prípade by pri náhlom zastavení operadlách. Náklad za žiadnych mechanizmu sedadiel počas okolností neukladajte na kopu, posúvania nezachytili ruky alebo ktorá by výškou presahovala iné predmety. Keď varovaní by pri náhlom zastavení, nastavujete sedadlo, zo nehode alebo prevrátení vozidla zapaľovača môže vytrysknúť plyn mohlo dôjsť k vážnym a spôsobiť požiar.

Sedadlo nastavte pred jazdou a skúste ho bez použitia páčky ovládania pozdĺžneho pohybu posunúť dopredu a dozadu, aby ste si overili, či je bezpečne zaistené. Po nastavení sedadla do požadovanej potlačením smerom nadol znížte polohy spínač uvoľnite. Potiahnutím zadnej časti spínača smerom nahor zvýšte alebo potlačením smerom nadol znížte zadnú časť sedadla.

Mohli by ste stratiť kontrolu nad ovládaním vozidla a mohlo by dôjsť k vážnym zraneniam s možnými smrteľnými následkami alebo škodám na majetku. Stlačením prednej časti spínača vodiča z pamäte jednoduchým stlačením zvýšte mieru podpory, stlačením tlačidla. Po uložení požadovanej polohy zadnej časti spínača znížte mieru do pamäte systému môžu rôzni vodiči podpory.