2010 KIA Cee'd - Užívateľská príručka (in Slovak) (403 pages)

Model: 2010 KIA Cee'd
File size: 19.96 MB
Pages: 403 pagesStiahnite si manuál Užívateľská príručka

Manuálny Popis
Pritiahnite páčku ovládania pozdĺžneho pohybu sedadla pod predným okrajom sedadla smerom hore a pridržte ju v tejto polohe. Sedadlo nastavte pred jazdou a skúste ho bez použitia páčky ovládania pozdĺžneho pohybu posunúť dopredu a dozadu, aby ste si overili, či je bezpečne zaistené. Opierku hlavy nastavte tak, aby sa dotýkala čo najväčšej plochy temena hlavy.

Ak je vozidlo vybavené aktívnymi opierkami hlavy, nebudete ich môcť odstrániť. Vytvorí sa tým dostatočne veľký priestor na prevážanie dlhého nákladu, prípadne takto môžete zväčšiť kapacitu batožinového priestoru. Zdvihnite prednú časť sedacej časti mohli byť vymrštené z vrecka a pozícii a nebudú sa môcť pripútať sedadla.

V prípade nehody alebo náhleho zastavenia by tým mohlo dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu. Predmety prevážané na sklopených sedadlách nesmú presahovať výšku predných sedadiel. V opačnom prípade by sa náklad v prípade náhleho zastavenia mohol posunúť dopredu a spôsobiť tým škodu alebo zranenie.