2016 KIA Carens - Užívateľská príručka (in Slovak) (780 pages)

Model: 2016 KIA Carens
File size: 42.79 MB
Pages: 780 pagesStiahnite si manuál Užívateľská príručka

Manuálny Popis
Tým vznikne dostatočne Účelom sklopiteľných operadiel nepokúšajte manipulovať počas veľký priestor na prevážanie dlhého zadných sedadiel je umožniť jazdy alebo ak na sedadle v nákladu, prípadne takto môžete prevážanie dlhších nákladov, druhom rade sedí cestujúci. V opačnom prípade by sa náklad v prípade náhleho zastavenia mohol posunúť dopredu a spôsobiť tým škodu alebo zranenie. Sponu bezpečnostného pásu zadného sedadla vložte do vrecka medzi operadlom zadného sedadla a sedadlom, a popruh bezpečnostného pásu zadného sedadla veďte cez vodiacu lištu.

Po vrátení operadla do vzpriamenej polohy zatlačte na jeho hornú časť a skontrolujte, či je operadlo zaistené v správnej polohe. Ak chcete zadné sedadlo používať, potiahnite páčku alebo remienok na sklopenie operadla a operadlo nadvihnite a potiahnite smerom dozadu. Potlačte páčku na sklopenie dlhých predmetov, mali by ste stredného operadla nahor a daný predmet upevniť, aby ste sklopte sedadlo smerom k prednej v prípade nehody zabránili časti vozidla.

Zabránite tým popruhov bezpečnostných upevniť a v prípade nehody by poškodeniu spony operadlom pásov cez vodiace lišty mohli zraniť osoby sediace na zadného sedadla. V prípade nedodržania týchto pokynov môže pri náhodnom posunutí radiacej páky do inej polohy dôjsť k uvedeniu vozidla do pohybu. Bezpečnostné pásov nebude môcť riadne panvu, na hrudníku a pleciach; pásy môžete čistiť roztokom napnúť popruh bezpečnostného panvovú časť pásu nesmiete neagresívneho mydla a vody.